Lotus Child Education

Wij zijn erop gericht om educatie toegankelijk te maken voor alle kinderen van het Lotus Children’s Centre in Mongolië. Op deze manier hopen wij de kinderen een kans te geven op een betere leefwereld. Educatie geeft de kinderen een kans om zichzelf stap voor stap uit de armoedecirkel omhoog te werken. Toegang tot educatie van goede kwaliteit is de basis voor hun persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling. Het geeft kansen, kennis en zelfvertrouwen.

Lotus Child Education heeft educatie gesplitst in drie onderdelen (OVO):

Onderwijs/educatie

Per kind wordt doelgericht bekeken welk type onderwijs het best aansluit bij hun vaardigheden, kennis, kwaliteiten en interesses.

Vorming, ervaring en werk

Een aantal kinderen van het Lotus Children’s Centre zijn eerder praktisch dan theoretisch gericht. Voor hen zijn ervarings- en werkplekken een kans voor hun toekomst.

Opvoeding, vrijetijdsbesteding en zelfstandigheidstraining

Om de leef- en leerwereld van de kinderen verder te verbreden is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan vrijetijdsbesteding en hun ontwikkeling in zelfstandigheid.

www.lotuschildeducation.com

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.